Under Development

Website undergoing construction

Tá an Point of Single Contact (www.pointofsinglecontact.ie) lonnaithe in Aonad Margaidh Aonair na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.

Is é príomhról an PSC faisnéis ghinearálta a sholáthar maidir leis na nósanna imeachta is gá do ghnólachtaí a bhfuil sé ar intinn acu oibriú in Éirinn. Tá an PSC mar chuid den Líonra EUGO PSC de chuid an Choimisiúin Eorpaigh a bunaíodh i ngach tír EU. Is féidir le gnólachtaí Éireannacha an Líonra a úsáid mar acmhainn faisnéise agus iad ag feidhmiú ar fud an Mhargaidh Aonair.

Bunaíodh an PSC mar Point of Single Contact d'Éirinn mar a éilítear faoin Treoir Seirbhísí 2006/123 /EC.

 

Séanadh: Ní ghlacann an Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta aon fhreagracht agus séanann sí gach dliteanas as an bhfaisnéis a fhaightear ó sholáthraithe seirbhíse atá ag iarraidh a gcearta faoi Airteagal 6 de Threoir 2006/123/EC a fheidhmiú nó a iarrann í, agus a sholáthraíonn an Roinn de mheon macánta, tríd an láithreán gréasáin PSC seo.
Cé go ndearnadh gach iarracht cruinneas na faisnéise / an ábhair atá ar an láithreán gréasáin a chinntiú, ní ghlacann an Roinn, a seirbhísigh ná a gníomhairí aon fhreagracht as agus ní thugann siad aon ráthaíochtaí, gealltanais ná barántais maidir le cruinneas, iomláine nó nádúr cothrom le dáta an fhaisnéis a chuirtear ar fáil ar an láithreán gréasáin agus nach nglacann sé le haon dliteanas ar bith a eascraíonn as aon earráidí nó easnaimh.
Nascann an suíomh le láithreáin sheachtracha nach bhfuil aon smacht ag an Roinn orthu agus ní ghlacann siad aon fhreagracht.
Ní léirmhíniú dlíthiúil ar aon doiciméad ar an láithreán agus ní fhéachfaí air mar sin.