Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy

Przy otwieraniu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii usługodawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Właściwym organem odpowiedzialnym za egzekwowanie zgodności z ustawodawstwem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Irlandii jest Health and Safety Authority (HSA).

Deklaracja bezpieczeństwa i ocena ryzyka

Usługodawcy są zobowiązani do przeprowadzania ocen ryzyka w odniesieniu do ich miejsca prowadzenia działalności i do przygotowania deklaracji bezpieczeństwa w formie pisemnej.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawcy (w tym osoby pracujące na własny rachunek) są przede wszystkim odpowiedzialni za tworzenie i utrzymywanie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. Obowiązki pracodawcy obejmują:

  • Zapewnianie i prowadzenie wszystkich działań związanych z świadczoną pracą w sposób zapewniający bezpieczeństwo, higienę i dobrobyt ludzi w miejscu pracy.
  • Projektowanie, zapewnianie i utrzymywanie bezpieczeństwa w miejscu pracy z bezpiecznym dostępem i wyjściem z niego oraz korzystaniem z urządzeń i sprzętu, które są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia.
  • Zapewnianie pracownikom informacji, instrukcji, szkoleń i nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Zapewnianie i utrzymywanie zaplecza socjalnego dla pracowników w miejscu pracy.
  • Zapobieganie zagrożeniom dotyczącym innych osób w miejscu pracy, w tym na przykład gości, klientów, dostawców i przedstawicieli handlowych.
  • Pracodawca powinien informować pracowników o wszelkich zagrożeniach, które wymagają korzystania ze środków ochrony osobistej. Pracodawca powinien zapewniać środki ochrony osobistej (takie jak odzież ochronna, nakrycia głowy, obuwie, okulary, rękawice) oraz, w odpowiednich przypadkach, szkolenia w zakresie posługiwania się nimi. Powinny one być zapewnione pracownikowi nieodpłatnie, jeżeli są przeznaczone wyłącznie do użytku w miejscu pracy.

 

Dane kontaktowe Health and Safety Authority

E-mail: wcu@hsa.ie
Telefon: +353 1 614 7000
Formularz kontaktowy jest dostępny tutaj.

Szczegółowe informacje (linki zewnętrzne)

Przygotowywanie deklaracji bezpieczeństwa

Zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy