Irlandzki pojedynczy punkt kontaktowy

Irlandzki pojedynczy punkt kontaktowy (www.pointofsinglecontact.ie) znajduje się w Single Market Unit, Department of Business, Enterprise and Innovation.

luczową rolą pojedynczego punktu kontaktowego (PSC) jest zapewnianie ogólnych informacji na temat procedur wymaganych od przedsiębiorstw, które zamierzają prowadzić działalność w Irlandii. PSC stanowi również sieć pojedynczych punktów kontaktowych Komisji Europejskiej EUGO tworzonych w każdym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa irlandzkie działające na jednolitym rynku mogą korzystać z tej Sieci jako źródła informacji.

PSC został utworzony jako pojedynczy punk kontaktowy dla Irlandii, zgodnie z wymogami dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym.

Uniwersalne wyłączenie odpowiedzialności: Department of Business, Enterprise and Innovation nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za informacje udostępnione na stronie internetowej tego pojedynczego punktu kontaktowego.
Mimo że dołożono wszelkich starań, aby zapewnić precyzję informacji/materiałów zawartych na stronie internetowej, Department of Business, jego pracownicy ani przedstawiciele nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za i nie dają żadnych gwarancji, zobowiązań ani gwarancji w zakresie dokładności, kompletności lub aktualnego charakteru informacji zamieszczonych na stronie internetowej i nie przyjmują żadnej odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek błędów lub pominięć.
Niniejsza strona internetowa zawiera linki do stron zewnętrznych, nad którymi Department of Business nie ma kontroli i nie przyjmuje z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Żaden dokument na stronie nie jest interpretacją prawną i nie powinien być za nią uważany.