Kwalifikacje zawodowe

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Irlandii

Zgodnie z dyrektywą UE 2013/55/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ustanowiono przepisy umożliwiające obywatelom UE uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w jednym państwie członkowskim UE w innych państwach członkowskich UE.

Department of Education & Skills nadzoruje wdrażanie dyrektywy UE w Irlandii i prowadzi irlandzki pojedynczy punkt kontaktowy w celu wspierania mobilności specjalistów w całej Europie.
W razie potrzeby dalszych informacji, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail do punktu kontaktowego: qualifications@education.gov.ie.

Sieć Enic-Naric

Enic (Europejska Sieć Krajowych Ośrodków Informacji nt. uznawalności akademickiej i mobilności środowisk akademickich) i Naric (Ośrodki Informacji o Uznawalności Wykształcenia do Celów Akademickich) zostały utworzone w celu poprawy uznawania kwalifikacji i okresów studiów w krajach europejskich, aby wesprzeć mobilność pracowników, studentów, nauczycieli i badaczy.

(Quality and Qualifications Ireland) QQI jest siedzibą irlandzkiego ośrodka Enic-Naric. Zajmują się one:

  • Doradztwem w zakresie ogólnego uznawania kwalifikacji akademickich zdobytych poza Irlandią
  • Zapewnianiem danych kontaktowych organizacji zajmujących się uznawaniem kwalifikacji zawodowych, w przypadku gdy wymagane jest uznanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą.
  • Zapewnianiem informacji na temat irlandzkiego systemu kształcenia i szkolenia oraz promowaniem uznawania irlandzkich kwalifikacji za granicą

 

Szczegółowe informacje i doradztwo w zakresie akademickiego uznawania zagranicznych kwalifikacji w Irlandii oraz szczegółowe informacje dotyczące bezpośredniego kontaktu z nimi znajdują się na stronie internetowej NARIC Ireland.

Europejska Legitymacja Zawodowa (EPC)

Europejska Legitymacja Zawodowa (EPC) jest procedurą elektroniczną, z której można skorzystać w celu uznania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w UE w innych krajach UE.
Z procedury EPC mogą skorzystać:

  • Pielęgniarki ogólne
  • Farmaceuci
  • Fizjoterapeuci
  • Przewodnicy górscy
  • Agenci nieruchomości

 

Aby złożyć wniosek o EPC należy najpierw zarejestrować się w portalu Your Europe, będącego usługą uwierzytelniania, w której trzeba założyć konto. Uzupełnienie profilu EPC o dane osobowe i kontaktowe zajmuje kilka minut.

Po wypełnieniu profilu można utworzyć wniosek, przesłać zeskanowane elektronicznie kopie odpowiednich dokumentów i przedłożyć je do zatwierdzenia przez władze kraju pochodzenia.