Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Irlandzki pojedynczy punkt kontaktowy

Irlandzki pojedynczy punkt kontaktowy (www.pointofsinglecontact.ie) znajduje się w Single Market Unit, Department of Business, Enterprise and Innovation.

luczową rolą pojedynczego punktu kontaktowego (PSC) jest zapewnianie ogólnych informacji na temat procedur wymaganych od przedsiębiorstw, które zamierzają prowadzić działalność w Irlandii. PSC stanowi również sieć pojedynczych punktów kontaktowych Komisji Europejskiej EUGO tworzonych w każdym z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa irlandzkie działające na jednolitym rynku mogą korzystać z tej Sieci jako źródła informacji.

PSC został utworzony jako pojedynczy punk kontaktowy dla Irlandii, zgodnie z wymogami dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym.

Uniwersalne wyłączenie odpowiedzialności: Department of Business, Enterprise and Innovation nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za informacje udostępnione na stronie internetowej tego pojedynczego punktu kontaktowego.
Mimo że dołożono wszelkich starań, aby zapewnić precyzję informacji/materiałów zawartych na stronie internetowej, Department of Business, jego pracownicy ani przedstawiciele nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za i nie dają żadnych gwarancji, zobowiązań ani gwarancji w zakresie dokładności, kompletności lub aktualnego charakteru informacji zamieszczonych na stronie internetowej i nie przyjmują żadnej odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek błędów lub pominięć.
Niniejsza strona internetowa zawiera linki do stron zewnętrznych, nad którymi Department of Business nie ma kontroli i nie przyjmuje z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Żaden dokument na stronie nie jest interpretacją prawną i nie powinien być za nią uważany.