Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy

Przy otwieraniu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii usługodawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Właściwym organem odpowiedzialnym za egzekwowanie zgodności z ustawodawstwem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Irlandii jest Health and Safety Authority (HSA).

Deklaracja bezpieczeństwa i ocena ryzyka

Usługodawcy są zobowiązani do przeprowadzania ocen ryzyka w odniesieniu do ich miejsca prowadzenia działalności i do przygotowania deklaracji bezpieczeństwa w formie pisemnej.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawcy (w tym osoby pracujące na własny rachunek) są przede wszystkim odpowiedzialni za tworzenie i utrzymywanie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. Obowiązki pracodawcy obejmują:

  • Zapewnianie i prowadzenie wszystkich działań związanych z świadczoną pracą w sposób zapewniający bezpieczeństwo, higienę i dobrobyt ludzi w miejscu pracy.
  • Projektowanie, zapewnianie i utrzymywanie bezpieczeństwa w miejscu pracy z bezpiecznym dostępem i wyjściem z niego oraz korzystaniem z urządzeń i sprzętu, które są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia.
  • Zapewnianie pracownikom informacji, instrukcji, szkoleń i nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Zapewnianie i utrzymywanie zaplecza socjalnego dla pracowników w miejscu pracy.
  • Zapobieganie zagrożeniom dotyczącym innych osób w miejscu pracy, w tym na przykład gości, klientów, dostawców i przedstawicieli handlowych.
  • Pracodawca powinien informować pracowników o wszelkich zagrożeniach, które wymagają korzystania ze środków ochrony osobistej. Pracodawca powinien zapewniać środki ochrony osobistej (takie jak odzież ochronna, nakrycia głowy, obuwie, okulary, rękawice) oraz, w odpowiednich przypadkach, szkolenia w zakresie posługiwania się nimi. Powinny one być zapewnione pracownikowi nieodpłatnie, jeżeli są przeznaczone wyłącznie do użytku w miejscu pracy.

 

Dane kontaktowe Health and Safety Authority

E-mail: wcu@hsa.ie
Telefon: +353 1 614 7000
Formularz kontaktowy jest dostępny tutaj.

Szczegółowe informacje (linki zewnętrzne)

Przygotowywanie deklaracji bezpieczeństwa

Zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy