Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

FAQ

Jak zarejestrować się jako elektryk w Irlandii?

W przypadku uzyskania kwalifikacji poza Irlandią podlegają one ocenie przed podjęciem pracy w Irlandii. Aby ją przeprowadzić należy skontaktować się z irlandzkim centrum uznawania kwalifikacji – Quality and Qualifications Ireland.

Ponadto, jeżeli osoba fizyczna lub firma zamierza wykonywać prace elektryczne w warunkach domowych, musi, zgodnie z prawem, zarejestrować się w Safe Electric. Safe Electric to ustawowy system regulacyjny dotyczący elektryków prowadzony przez Register of Electrical Contractors of Ireland (RECI) w imieniu Commission for Regulation of Utilities (CRU).

Aby ubiegać się o członkostwo w Safe Electric, należy wypełnić formularz rejestracyjny załączając uznane kwalifikacje elektryczne, poświadczenie ukończenia kursu „weryfikacja i certyfikacja instalacji elektrycznych” oraz świadectwo ubezpieczenia. Można to zrobić za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. Więcej informacji na temat danych kontaktowych, opłat i terminów składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej dostępnej tutaj.

Rozważam otwarcie kawiarni lub punktu gastronomicznego, co powinienem wiedzieć?

W przypadku otwierania działalności związanej z usługami gastronomicznymi w Irlandii (np. kawiarnia/restauracja) firmy są zobowiązane do:

 

W przypadku lokali usługowych, takich jak restauracje, kawiarnie lub bary na wynos, agencją, w której należy się zarejestrować to lokalny oddział Environmental Health Office (EHO) będący częścią Health Service Executive (HSE). W celu uzyskania dalszych informacji na temat wymaganych procedur rejestracyjnych, każda firma powinna kontaktować się bezpośrednio z oddziałem EHO.

Dalsze informacje:

Narzędzie online wsparcia MŚP – Finansowe i informacyjne środki wsparcia

Władze lokalne Irlandii - Informacje na temat środków wsparcia dotyczących turystyki, bezpieczeństwa pożarowego, podatku od nieruchomości komercyjnych oraz zezwoleń planistycznych.

Food Safety Authority Ireland - Środki wsparcia i szkolenia dotyczące bezpieczeństwa żywności.

Revenue - Inicjatywy dotyczące start-upów

Zezwolenie na odtwarzanie muzyki w siedzibie firmy

Chciałbym dokonać zmiany w moim lokalu/budynku (zezwolenie planistyczne i zawiadomienie o rozpoczęciu budowy).

Ogólnie rzecz biorąc, należy złożyć wniosek o zezwolenie planistyczne dla zabudowy terenu lub nieruchomości. Obejmuje to budowę, wyburzenie lub dokonanie zmian w terenie lub budynkach oraz dokonanie istotnej (tj. dużej) zmiany sposobu użytkowania terenu lub budynków. Są jednak pewne prace, które nie wymagają zezwolenia planistycznego i nazywają się one inwestycjami objętymi wyłączeniem. Należy zwrócić się do władz lokalnych w celu ustalenia, czy jest ono wymagane dla danego projektu.

Po uzyskaniu zezwolenia planistycznego i przed rozpoczęciem budowy odpowiednie formularze należy przesłać do odnośnych władz lokalnych. W zależności od tego, co ma zostać zbudowane, może zaistnieć potrzeba wysłania do władz lokalnych zawiadomienia o rozpoczęciu budowy.

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy

Celem Zawiadomienia o rozpoczęciu budowy jest poinformowanie właściwego organu kontroli budowlanej, że osoba zamierza prowadzić prace budowlane lub dokonać istotnej zmiany sposobu użytkowania budynku, do której mają zastosowanie przepisy budowlane. Zawiadomienie należy przekazać władzom nie więcej niż 28 dni i nie mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem prac lub przed zmianą sposobu użytkowania. Po zatwierdzeniu przez organ kontroli budowlanej prace muszą rozpocząć się na placu budowy w terminie 28 dni.

Kiedy zawiadomienie o rozpoczęciu budowy jest wymagane?

  • Wszystkie prace, które wymagają zezwolenia planistycznego
  • Wznoszenie budynków
  • Istotna zmiana lub rozbudowa budynku
  • Istotna zmiana użytkowania
  • Prace, które związane są z istotną zmianą w budynku.

 

Wymagania te zostały określa ustęp 6 ustawy o kontroli budynków z 1991 r. (nr 3 z 1991 r.). Proces ten został określony w części II przepisów o kontroli budynków z lat 1997-2014. Ustawę i przepisy dostępne są na stronie www.irishstatutebook.ie.

Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego

Świadectwo bezpieczeństwa pożarowego (FSC) wykazuje, że w budynku znajdują się odpowiednie urządzenia ewakuacyjne oraz że budynek jest zaprojektowany w sposób, który zapobiega i ogranicza rozprzestrzenianie się ognia. Wszystkie budynki muszą być zgodne z częścią B przepisów dotyczących budynków (pożar) z lat 1997-2010.

System nadzoru budowlanego (Building Control Management System)

System nadzoru budowlanego (BCMS) został opracowany przez władze lokalne, przy wsparciu Department of Housing, Planning and Local Government, i umożliwia elektroniczne składanie do władz lokalnych zawiadomień o rozpoczęciu budowy, świadectw zgodności w chwili zakończenia budowy oraz wszystkich związanych z tym dokumentów.
Opłata za złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu budowy za pośrednictwem systemu BCMS wynosi obecnie 30 EUR za budynek/local.

Dalsze informacje

Urząd lokalny – informacje kontaktowe

System nadzoru budowlanego (Building Control Management System)

Jakie działania należy podjąć, aby otworzyć Bed and Breakfast?

Aby otworzyć Bed & Breakfast w Irlandii należy spełnić wymogi ustawowe dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i lokalnych przepisów budowlanych Konieczne będzie również spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących żywności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakwaterowanie

Mimo, że dana osoba może nie dokonywać fizycznych zmian w lokalu, może zostać ona zobowiązana do uzyskania zezwolenia planistycznego w celu zmiany sposobu wykorzystania lokalu. W celu uzyskania informacji na temat indywidualnych okoliczności należy skontaktować się z odpowiednim urzędem lokalnym.

Fáilte Ireland, na mocy ustaw o ruchu turystycznym z lat 1939-2003, ma szczególne uprawnienia i funkcje w zakresie rejestracji, zatwierdzania i klasyfikacji obiektów zakwaterowania turystycznego. Pełni tę funkcję ustalając wymagania dla różnych kategorii obiektów Bed and Breakfast oraz poprzez procesy regularnego monitorowania standardów we wszystkich formach zatwierdzonych miejsc zakwaterowania.

Fáilte Ireland – wymogi w zakresie zatwierdzania i klasyfikacji obiektów Bed and Breakfast

System nadzoru budowlanego (Building Control Management System)

Żywność

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 wymaga, aby wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego zostały zarejestrowane we właściwym organie nadzorującym. W przypadku obiektów typu Bed and Breakfasts odbywa się to za pośrednictwem lokalnego oddziału Environmental Health Office. Jego dane kontaktowe dostępne są tutaj.

Właściciele firm są odpowiedzialni za bezpieczną pracę, przygotowanie i identyfikowalność wszystkich kwestii związanych z higieną żywności, które dotyczą ich działalności.

Jeśli przedsiębiorca zamierza serwować alkohol w swoim obiekcie Bed and Breakfast, będzie on musiał uzyskać odpowiednią licencję od Revenue.

Jakiego rodzaju licencja umożliwia serwowanie alkoholu?

Rodzaj licencji na alkohol, która będzie wymagana zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Ponieważ istnieje wiele licencji, w razie trudności z ustaleniem, która z nich jest odpowiednia, prosimy o kontakt z National Excise Licence Office (w imieniu Revenue), aby omówić swoje indywidualne potrzeby.

E-mail: exciselicences@revenue.ie lub telefon: +353 1 738 3640.

Poniżej niektóre z najpowszechniejszych licencji. Dalsze informacje są dostępne po wybraniu linków do strony internetowej Revenue.

Licencja publiczna

Licencja publiczna pozwala jej posiadaczowi na sprzedaż alkoholu do celów konsumpcyjnych zarówno na terenie lokalu, jak i poza nim. Nie będzie ona przyznawana w przypadku jakichkolwiek lokali mających sprzedawać alkohol do spożycia wyłącznie poza lokalem.

Licencja dla hoteli

Licencja dla hoteli jest warunkową Licencją publiczną, która pozwala na sprzedaż alkoholu w hotelach.

Licencja dla sprzedawców detalicznych

Licencja dla sprzedawców detalicznych pozwala na sprzedaż alkoholu w małych ilościach w zamkniętych pojemnikach do spożycia poza lokalem.

Licencja specjalna dla restauracji

Posiadacz licencji specjalnej dla restauracji jest uprawniony do sprzedaży wszystkich rodzajów alkoholu do spożycia w swojej restauracji z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń.