Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Kwalifikacje zawodowe

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w Irlandii

Zgodnie z dyrektywą UE 2013/55/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ustanowiono przepisy umożliwiające obywatelom UE uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w jednym państwie członkowskim UE w innych państwach członkowskich UE.

Department of Education & Skills nadzoruje wdrażanie dyrektywy UE w Irlandii i prowadzi irlandzki pojedynczy punkt kontaktowy w celu wspierania mobilności specjalistów w całej Europie.
W razie potrzeby dalszych informacji, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail do punktu kontaktowego: qualifications@education.gov.ie.

Sieć Enic-Naric

Enic (Europejska Sieć Krajowych Ośrodków Informacji nt. uznawalności akademickiej i mobilności środowisk akademickich) i Naric (Ośrodki Informacji o Uznawalności Wykształcenia do Celów Akademickich) zostały utworzone w celu poprawy uznawania kwalifikacji i okresów studiów w krajach europejskich, aby wesprzeć mobilność pracowników, studentów, nauczycieli i badaczy.

(Quality and Qualifications Ireland) QQI jest siedzibą irlandzkiego ośrodka Enic-Naric. Zajmują się one:

  • Doradztwem w zakresie ogólnego uznawania kwalifikacji akademickich zdobytych poza Irlandią
  • Zapewnianiem danych kontaktowych organizacji zajmujących się uznawaniem kwalifikacji zawodowych, w przypadku gdy wymagane jest uznanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą.
  • Zapewnianiem informacji na temat irlandzkiego systemu kształcenia i szkolenia oraz promowaniem uznawania irlandzkich kwalifikacji za granicą

 

Szczegółowe informacje i doradztwo w zakresie akademickiego uznawania zagranicznych kwalifikacji w Irlandii oraz szczegółowe informacje dotyczące bezpośredniego kontaktu z nimi znajdują się na stronie internetowej NARIC Ireland.

Europejska Legitymacja Zawodowa (EPC)

Europejska Legitymacja Zawodowa (EPC) jest procedurą elektroniczną, z której można skorzystać w celu uznania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w UE w innych krajach UE.
Z procedury EPC mogą skorzystać:

  • Pielęgniarki ogólne
  • Farmaceuci
  • Fizjoterapeuci
  • Przewodnicy górscy
  • Agenci nieruchomości

 

Aby złożyć wniosek o EPC należy najpierw zarejestrować się w portalu Your Europe, będącego usługą uwierzytelniania, w której trzeba założyć konto. Uzupełnienie profilu EPC o dane osobowe i kontaktowe zajmuje kilka minut.

Po wypełnieniu profilu można utworzyć wniosek, przesłać zeskanowane elektronicznie kopie odpowiednich dokumentów i przedłożyć je do zatwierdzenia przez władze kraju pochodzenia.