Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Płacenie podatków

PPSN – Personal Public Service Number

Aby zarejestrować się, w celu opłacania podatków trzeba mieć nadany numer PPSN (Personal Public Service Number). PPSN to numer przypisywany przez Department of Employment Affairs and Social Protection.

Spotkania mające na celu złożenie wniosku o PPSN można składać na stronie MyWelfare.

Pracownik

Podatek od dochodu uzyskiwanego z zatrudnienia jest potrącany z wynagrodzenia przez pracodawcę na rzecz Rządu Irlandii. Podatek ten nazywa się Pay As You Earn (PAYE). Kwota płaconego podatku zależy od wysokości uzyskiwanego dochodu oraz od sytuacji osobistej pracownika.

Rejestrowanie się do celów podatkowych jako pracodawca

Usługodawcy mogą zarejestrować się do celów podatkowych online. Zarządzać swoimi rejestracjami można korzystając z funkcji Revenue’s eRegistration facility. Do celów związanych z zapłatą podatku dochodowego (IT) można zarejestrować się również korzystając z opcji myAccount wybierając „Manage my Record”, a następnie „Tax Registrations”. Wówczas będzie możliwe zarejestrowanie się do celów związanych z wszelkimi innymi potrzebnymi podatkami, np.:

Podatek dochodowy
Podatek od spółek
Pay As You Earn (PAYE) – pracodawca
Opłata ekologiczna (za torebki plastikowe)
Podatek od wartości dodanej (VAT)
Podatek od stosownych umów (RCT). (Dotyczy niektórych wykonawców z branży budowlanej)

Dane kontaktowe:

Dane kontaktowe urzędów podatkowych dla odpowiednich regionów znajdują się tutaj.