Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Rejestrowanie firmy

Jeśli firma lub osoba działająca w Irlandii wyłącznie pod swoim imieniem i nazwiskiem, musi się ona zarejestrować w Companies Registration Office (CRO).

Firma / osoba fizyczna może zdecydować, w jaki sposób chce się zarejestrować. Jednakże, zanim jej wniosek zostanie zaakceptowany przez CRO, musi ona posiadać miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Irlandii.

Rejestrowanie spółki

Spółka jest formą prawną działalności biznesowej. Jest to odrębny podmiot prawny, a zatem jest on odrębny i odseparowany od osób, które nim zarządzają.

Należy złożyć Formularz A1 załączając do niego akt założycielski. Spółkę (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – LTD) można związać online.

Rejestrowanie spółki zagranicznej (spółka zewnętrzna)

Każda spółka, która została zawiązana poza Irlandią i tworząca oddział w Irlandii musi zostać zarejestrowana w CRO na mocy ustawy o spółkach z 2014 r. Rejestracja ta musi nastąpić w okresie jednego miesiąca od utworzenia oddziału w Irlandii.

Spółki z krajów członkowskich EOG składają Formularz F12 w celu rejestracji.

Spółki z krajów spoza EOG składają Formularz F13 w celu rejestracji.

Rejestracja nazwy handlowej

Aby zarejestrować nazwę handlową, w ciągu jednego miesiąca od przyjęcia nazwy handlowej, należy złożyć do CRO odpowiedni formularz wraz z opłatą rejestracyjną (40 EUR za wniosek papierowy/ 20 EUR za złożenie wniosku w formie elektronicznej).

Formularze są dostępne tutaj lub ewentualnie można je wypełnić online.

Dane kontaktowe

E-mail: info@cro.ie
Telefon: +353 1 804 5200
CORE- Companies Online Registration Environment – Wnioski online
Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na stronie „contact us” CRO.